Thai | English
    รูปกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และ CSR.
มูลนิธิฟอร์เด็ก เวอร์ชั่น ภาษาฝรั่งเศส
  กิจกรรม
ทุนการศึกษา...เพื่อน้องผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลน
             
               เด็ก นักเรียนที่มาจากครอบครัวที่อ่อนแอ  มักจะประสบปัญหาและอุปสรรคระหว่างเรียน  “ทุนการศึกษา” จึงเป็นความหวังที่ทำให้ความฝัน และสร้างโอกาสแก่พวกเขาได้ เด็กที่มีความขยันตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี  สมควรได้รับความช่วยเหลือ  เพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนของพ่อแม่ ผู้ปกครองและสร้างขวัญกำลังใจ  ประการสำคัญเพื่อให้เด็กตระหนักถึงการทำคุณความดี  มีคุณธรรม จริยธรรม และสังคมไทยจะให้โอกาสแก่ผู้ทำความดีเสมอ   แม้ปัจจุบันทางภาครัฐจะมีเงินอุดหนุน แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับเด็ก  ผู้ปกครองยังมีภาระเรื่องค่าเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า ค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน  โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อการศึกษาและพัฒนาเด็ก-เยาวชนด้อย โอกาส มีเด็กจำนวนกว่า 1,000 รายจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ อุดรธานี เชียงใหม่ ลำปาง สมุทรปราการ น่าน ชัยภูมิ กรุงเทพมหานคร และในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ เป็นต้น  
               เพียงการบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนโครงการ หรือ การแบ่งปันอุปกรณ์การศึกษาทุกชนิด ชุดนักเรียน รองเท้านักเรียน ถุงเท้านักเรียน ตลอดจนค่าเทอม ค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน สำหรับเด็กนักเรียน จะสามารถช่วยให้เด็กมีกำลังใจ  มอบความฝันและความหวังให้เด็กมีอนาคตที่ดีขึ้นได้ 

 
กิจกรรม
- ร่วมกตัญญูเพื่อผู้ชรายากไร้ & ถูกทอดทิ้ง : เบี้ยเลี้ยง,อาหาร,รักษาพยาบาล ฯลฯ
- แบ่งฝัน...นันทนาการ & ทัศนศึกษา...แก่เด็กด้อยโอกาส
- เผื่อแผ่สิ่งของเพื่อผู้ยากไร้...ด้วยน้ำใจและไมตรี
- เผื่อแผ่ความรัก & ปันน้ำใจ…ให้น้องตัวเล็ก
- ข้าวสาร (อาหารแห้ง)……ร่วมแบ่งปันเพื่อเด็กและครอบครัวผู้ทุกข์ยาก
- รองเท้าแตะ….เพื่อเท้าน้อง
- รถจักรยาน...เพื่อน้องผู้ยากไร้ & ห่างไกลโรงเรียน
- ห้องสมุดโรงเรียน…ของหนู
- ทุนการศึกษา...เพื่อน้องผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลน
- สนามเด็กเล่น...ของหนู
ดูทั้งหมด

Engine by MAKEWEBEASY